บานประตูแห่งศรีวิชัย The door of Srivijaya

ภาพบานประตูแห่งศรีวิชัย ที่วัดพระบรมธาตุเมืองนครศรีธรรมราช ที่สุดของที่สุด เป็นศิลปะที่มีความงาม ความมั่งคั่ง ความศักดิ์สิทธิ์ และความยิ่งใหญ่ เกินบรรยาย วันที่ผมไปที่วัดมีฝนตกปรอยๆ อากาศเย็นสบาย ผมเห็นน้าชายคนนึงกำลังนั่งยกมือพนมไหว้ไปที่บานประตูเพื่อขอพรหรือบอกกล่าวอะไรบางอย่างกับท่าน ครั้งแรกที่ได้เห็นบานประตูผมรู้สึกว่าท่านทั้งสองสง่างามมากสมกับที่เป็นจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิทะเลใต้ อีกทั้งยังมีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหารมากมายที่คอยช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก คงจะดีไม่น้อยหากเราและประเทศไทยสามารถยืนได้อย่างองอาจงามสง่าผ่าเผยได้เช่นท่าน
ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม