จีวรบาป

เพลงนี้ถูกแต่งขึ้นมาเพื่อสะท้อนภาพสังคมพุทธในยุคเสื่อม พระสงฆ์ต่างรวมหัวกับนายทุนบิดเบือนพระธรรมคำสอน ทำพิธีปลุกเสกพระและวัตถุมงคลต่างๆขึ้นมาหลอกขายชาวพุทธ อวดอุตตริมนุษย์ธรรมว่าบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ เล่นคุณไสย เสก เป่า รดน้ำมนต์ แก้กรรม อ้างอิงเทพเทวา นรก สวรรค์  เพื่อกอบโกยเงินทองกันเป็นล่ำเป็นสัน โดยที่ไม่เกรงกลัวบาปกรรมและผลกระทบต่อพระพุทธศาสนา จะเชื่อถือศรัทธาอะไรก้อควรใช้สติปัญญาตัวเองคิดและไตร่ตรองให้รอบคอบเสียก่อน มิฉะนั้นอาจตกเป็นเหยื่อโดยไม่รู้ตัว 


ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม