รูปภาพองค์จตุคามรามเทพในเวปนี้ล้วนสื่อสารและเข้าถึงจิตวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของท่านได้ทั้งสิ้น สามารถนำไปกราบไหว้ บูชา ขอพรได้ ตามกำลังศรัทธา ไม่เชื่อต้องลบหลู่ได้ ขอท้าพิสูจน์ด้วยประสบการณ์และสติปัญญาของท่านเอง Pictures of Jatukam Ramathep in this website are all communicated and accessible to his holy spirit. It can be worshiped. Do not believe me Challenge yourself with your own experience and wisdom.

จีวรบาป

เพลงนี้ถูกแต่งขึ้นมาเพื่อสะท้อนภาพสังคมพุทธในยุคเสื่อม พระสงฆ์ต่างรวมหัวกับนายทุนบิดเบือนพระธรรมคำสอน ทำพิธีปลุกเสกพระและวัตถุมงคลต่างๆขึ้นมาหลอกขายชาวพุทธ อวดอุตตริมนุษย์ธรรมว่าบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ เล่นคุณไสย เสก เป่า รดน้ำมนต์ แก้กรรม อ้างอิงเทพเทวา นรก สวรรค์  เพื่อกอบโกยเงินทองกันเป็นล่ำเป็นสัน โดยที่ไม่เกรงกลัวบาปกรรมและผลกระทบต่อพระพุทธศาสนา จะเชื่อถือศรัทธาอะไรก้อควรใช้สติปัญญาตัวเองคิดและไตร่ตรองให้รอบคอบเสียก่อน มิฉะนั้นอาจตกเป็นเหยื่อโดยไม่รู้ตัว 


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

คันฉ่องสำริดจีน Chinese holy bronze mirror