ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ขึ้นเขาทัพพระยา พบปรัชญา เต๋า เหลาจื้อ ณ วังสามเซียน

เทพเจ้ากวนอูหรือเง็กเซียนฮ่องเต้องค์ที่ ๑๘
อาวุธคู่กายเทพเจ้ากวนอู 

                                                      สามก๊ก บังคับให้ฮ่องเต้สละราชบัลลังก์
ไหว้เง็กเซียนผ่านรูปนี้ก้อได้นะ 
 เจ้าแม่กวนอิม

 เทพเจ้าเงินตรา ช่วยชี้แนะแนวทางทำมาหากินให้คนใจบุญ
 เจ้าแม่หวังหมู่
 ฮก ลก ซิ่ว เซียมซีแม่นประดุจตาเห็น ถ้าเสี่ยงได้ใบร้ายๆให้วางไว้บนโต๊ะ
 แผ่นไม้สลักแปดเซียน

ท่านขงจื้อ 
ท่านเหลาจื้อ

ปรัชญาเต๋าเหลาจื้อ
๑ - มนุษย์มักชื่นชมความงามภายนอกซึ่งเป็นของหลอกตา
    - สิ่งที่ตรงข้ามกัน ล้วนมีความสัมพันธ์คล้ายร่างกับเงาที่แยกกันไม่ออก
๒ - คนชอบอวดตน มักผจญความเดือดร้อน
    - เข็มแหลมคม มักรักษาความแหลมคมไม่ได้ตลอดไป เพราะถูกใช้งานมาก
    - คนมั่งคั่งมีเงินล้นเคหา ไม่ใช่จะรักษาสมบัติได้ตลอดไปเช่นกัน
    - คนชอบอวดมั่งอวดมี เหมือนดั่งชอบหาเรื่องใส่ตน
    - คนฉลาดย่อมไม่หลงใหลในชื่อเสียงหวลหอม ควรถ่อมตนและรีบหลีกจากวังวนที่ชวนให้ลุ่มหลง จะ       ส่งผลให้บรรลุถึงธรรม
๓  - รูปรสกลิ่นเสียง มักทำให้คนลุ่มหลง ความเพลิดเพลินมากไป มักทำให้จิตใจเสื่อมทราม ความมีสมบัติล้ำค่านัก มักทำให้ต้องตกอยู่อย่างหวาดภัย
๔ - ควรวางใจให้ผู้มีความเสียสละและมีเมตตาธรรม เป็นผู้นำในการบริหารบ้านเมือง
๕ - การปรับตัวตามสถานการณ์ได้ ย่อมทำให้ดำรงอยู่ได้
    -น้ำอยู่ในแอ่งต่ำจึงรับน้ำจากที่อื่นได้มาก
    - คนฉลาดจริงๆมักไม่อวดฉลาด
    - คนเด่นที่สุดคือคนที่ไม่อวดเด่น
    - ผู้มีผลงานมากที่สุดมักไม่คุยเขื่อง
    - ผู้คนมักนับถือศรัทธาคนที่ไม่หยิ่งจองหอง
    - การผ่อนปรนมักช่วยลดความขัดแย้ง ให้หายไปได้
๖ -  การประหยัดถ้อยคำเป็นรากฐานของผู้ใฝ่ประพฤติธรรม
   - พายุกล้าย่อมไม่อาจพัดต่อเนื่องได้นานทั้งอรุณพิรุณแรงย่อมไม่อาจตกกระหน่ำได้ทั้งทิวา
   - ฟ้าดินบันดาลให้ฝนตกได้ แต่ก็ไม่อาจทำได่เนิ่นนาน ไฉนเลย ปุถุชนจะทำได้?
๗ - คนเก่งมักไม่ทิ้งร่องรอยหรือพิรุธให้จับได้
   - คนคิดคำนวญเก่ง ไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลขก็คำนวญได้แม่นยำ
   - คนรอบคอบมักไม่พบภยันตรายใดๆ
๘ - ที่ใดเป็นสมรภูมิรบมักประสบความวิบัติหายนะทั้งในยามศึกสงครามหรือกระทั่งสงครามสิ้นสุดไปแล้วก็ยังมีแต่ความลำเค็ญไปอีกเนิ่นนานหลายปี
๙ - คนอ่อนโยนมักปราบคนกระด้างได้สำเร็จ
   - มัจฉาต้องอาศัยวารี หากไม่มีน้ำย่อมทำให้ปลาตาย
๑๐ - ท้องฟ้า สุริยัน จันทรา ประสานสามัคคีกัน ย่อมทำให้บรรยากาศสดชื่นแจ่มใส
   - สิ่งแวดล้อมที่ดีงาม ย่อมนำความเจริญ รุ่งเรือง มาสู่ทุกสรรพสิ่ง
   - ขุนนางผู้มียศศักดิ์ยิ่งใหญ่ ควรใส่ใจในการให้บริการแก่สามัญชน
   - ผู้ยิ่งใหญ่กว่าใคร ยิ่งต้องถ่อมตนให้มากที่สุด
   - คิดจะสร้างหอสูงใหญ่ ต้องวางรากฐานให้แข็งแกร่ง
๑๑ - ต้าวทรงพลังยิ่งใหญ่โดยธรรมชาติ เป็นแหล่งอำนาจหยินหยางซึ่งนำไปสู่การสร้างสรรพสิ่งอื่นๆตามมาอย่างไม่สิ้นสุด
๑๒ - ยิ่งอยากได้ ยิ่งต้องให้ไปก่อน
   - ยิ่งกอบโกยสะสม ยิ่งอาจล่มจมสูญเสีย
   - ความรู้จักพอ ย่อมก่อเกิดความสุข
๑๓ - คนฉลาดมักปรับตัวได้ในทุกสถานการณ์
    - น้ำที่เยือกเย็น ใช้เป็นสิ่งที่ดับความเร่าร้อนได้เสมอ
    - พึงยกย่องผู้สมถะและประพฤติธรรม
๑๔ - เคราะห์กรรมมักเกิดจากความไม่รู้จักพอ-ผู้หลงผิดที่สุดคือคนละโมบไม่สิ้นสุด
    - ผู้มีความสุขที่สุดคือคนที่รู้จักพอ
๑๕ - ผู้รู้จักรักษาตนย่อมไม่เดินบนเส้นทางอันตราย
      - คนฉลาดเอาตัวรอดด้วยการใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหว ใช้ปัญญาที่เยือกเย็นพิชิตความเร่าร้อนรุนแรง
๑๖ - ช่างผู้ชำนาญย่อมสร้างบ้านที่มั่นคงไม่พังทลายโดยง่าย
     - จงใช้ความมีคุณธรรมไปพิจารณาผู้อื่น ใช้ครอบครัวที่มีคุณธรรมไปพิจารณาครอบครัวอื่น ใช้หมู่บ้านที่มีคุณธรรมพิจารณาหมู่บ้านอื่น ใช้บ้านเมืองที่มีคุณธรรมพิจารณาบ้านเมืองอื่น ใช้แผ่นดินในปัจจุบันเปรียบเทียบกับ แผ่นดินในอดีต
   -  การที่ฉันมีความเข้าใจเรื่องราวทั้งหลาย เพราะฉันรู้จักพินิจพิจารณาอย่างลึกซึ้ง
๑๗ - ใช้ความซื่อตรงธำรงอาณาจักร ใช้ความพลิกแพลงเป็นหลักทำสงคราม
  - ใช้คุณธรรมนำการเมือง ไม่ทำเรื่องเดือดร้อนแก่ประชาชน เป็นหลักเบื้องต้นในการปกครองแผ่นดิน
๑๘ - ใช้ความยาวเสริมเติมความสั้น ใช้คุณธรรมสกัดกั้นความชั่วร้าย
     - การทำเรื่องยากต้องเริ่มจากเรื่องง่าย การทำเรื่องใหญ่ต้องเริ่มจากเรื่องเล็กๆ
    - เรื่องสำคัญยิ่งใหญ่ มักเริ่มไปจากคนสามัญเล็กๆ
   -ผู้สูงส่งที่นอบน้อมถ่อมตน ยิ่งมีคนยกย่องบูชา
   - ผู้ชอบรับปากพล่อยๆ มักไม่รักษาคำมั่นสัญญา
๑๙ - วางแผนไว้ล่วงหน้า ดีกว่าแก้ปัญหาภายหลัง
    - ต้นไม้สูงใหญ่ เกิดจากรากไม้เล็กๆ
    - หอสูงตระหง่าน เริ่มจากฐานดินเล็กน้อย
    - ทางสุดแสนยาวไกล เริ่มไปจากก้าวแรก
    - ทำงานรอบคอบตั้งแต่ต้นจนจบ ย่อมไม่ประสบความล้มเหลว
    - ขุนศึกผู้พิชิต มักไม่อวดฤทธิ์เดช
๒๐ - ขุนศึกผู้พิชิต มักคิดวางแผนก่อนออกรบ และไม่ทำศึกด้วยอารมณ์ชอบหรือโกรธ
     - ขุนศึกผู้พิชิตไม่คิดทำศึกพร่ำเพรื่อ ต้องเตรียมการล่วงหน้า คอยหาโอกาศเหมาะ จึงลงมือเพื่อพิชิตศึกอย่างรวดเร็ว
๒๑ - คนประมาทดูแคลนศัตรู มักเป็นผู้ปราชัย
    -  ฝ่ายที่ต้องรบแบบถูกบีบบังคับ มักกลับเป็นฝ่ายได้ชัยชนะ
๒๒ - สวรรค์รังเกียจอธรรม และทอดตาข่ายแห่งธรรมแผ่ลงมาคลุมทุกสรรพสิ่ง แม้รูตาข่ายจะห่างมากแค่ไหน แต่ไม่มีใครรอดพ้นกฎเกณฑ์แห่งความยุติธรรมไปได้เลยและทุกคนต้อง ชดใช้กฎแห่งกรรมตามที่ตนได้กระทำไว้
๒๓ - หลักของต้าวคือเอาความยาวไปเติมความสั้น และแบ่งปันความเหลือเฟือไปเจือจุนความอดอยาก
๒๔ - การกลบความแค้นในใจของผู้คน โดยไม่สนใจขจัดปัญหารากเหง้าแท้ๆ ย่อมเป็นการแก้ที่ไม่ถูกจุด เพราะลึกสุดในใจของเขา ยังมีความแค้นสุมอยู่
  -  สวรรค์ไม่มีความลำเอียง ผู้ใฝ่ในการประกอบกุศล ย่อมได้รับผลบุญตอบแทน
๒๕ - คนซื่อสัตว์ไม่ชอบสร้างภาพ คนชอบสร้างภาพย่อมไม่ใช่คนซื่อสัตว์
  - คนมีใจกุศลมักไม่อวดตน คนชอบอวดเคร่งศีลธรรม มักประพฤติผิดศีลธรรม
  -คนรอบรู้มักไม่โอ้อวด คนชอบอวดรู้มักไม่รู้จริง
  - ผู้มีคุณธรรมสูงส่งมักตั้งใจจริงในการสร้างความผาสุขแก่ปวงชน โดยไม่หวังแย่งชิงผลประโยชน์ ไปเป็นของตนเอง

  ประพันธ์ โดย คุณเลี่ยวบ้วยลิ้ม (มงคล มหกิจไพศาล)  ค.ศ.  2000

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ขายรูปออนไลน์ Sell photo online

หากใครอยากขายภาพออนไลน์ ให้ลองดู http://www.fotomoto.com/ สามารถขายภาพออนไลน์ได้เลย โดยนำภาพไปแปะไว้ที่บล๊อคหรือเวปของเรา แล้วใช้โค๊ด html ของเวปดังกล่าว มาแปะไว้ ซึ่งจะได้มาหลังจากสมัครเป็นสมาชิคเรียบร้อยแล้ว ฟรี ภาพจะโดนดูดไปที่เวปดังกล่าวโดยอัตโนมัต ทำให้สามารถขายรูปออนไลน์ด้วยวิธีดาวน์โหลดหรือสั่งพิมพ์ได้เลย โดยจะคิดค่าคอมมิสชั่นสิบห้าเปอร์เซ็นจากยอดขาย

รวมภาพองค์จตุคามรามเทพ

ได้ยินมาว่าตอนนี้ไม่สร้างเทวาลัยจตุคามรามเทพที่สระแก้วแล้ว เพราะองค์จตุคามรามเทพบอกว่าสร้างไม่ได้ เลยย้ายมาสร้างที่ประจวบคีรีขันธ์แทน แต่ภาพก้อยังคงดูสวยงามและคงไว้ซึ่งความศรัทธาอันแรงกล้า หากดูแล้วยังงงๆให้ลองไปที่ สุริยันจันทราหรือfacebook เทวาลัยองค์จตุคามรามเทพ ท่านจะได้รับความกระจ่างแน่นอน


เทวาลัยจตุคามรามเทพ จ.ประจวบคีรีขันธ์ The auspicious shrine of Jatukam Ramathep

พิธีวางดวงฤกษ์และปลุกเสกผ้ายันต์ วันอาทิตย์ที่ ๒๖ สิงหาคม พศ. ๒๕๕๕  The auspicious shrine of Jatukam Ramathep ภาพส่วนหนึ่งในพิธีประทับทรงเจ้าแม่นางพญาและองค์จตุคามรามเทพ เพื่อวางดวงฤกษ์และปลุกเสกผ้ายันต์เทวาลัยจตุคามรามเทพ หากท่านงง สงสัยว่าผมถ่ายอะไรมาให้ลองไปที่ สุริยันจันทราหรือ facebook เทวาลัยองค์จตุคามรามเทพ
วินาทีที่ได้ภาพนี้มาเกิดขึ้นเร็วมาก เร็วแบบยกกล้องกดชัตเตอร์ไปตามสัญชาติญาณ ส่วนตานั้นไม่สามารถเห็นภาพที่ตัวเองกำลังถ่ายได้เลยพูดง่ายๆคือตอนถ่ายไม่รู้สึกตัวครับ เพราะตอนผมเห็นภาพนี้ผมยังตกใจเลยว่าถ่ายออกมาได้ยังไง 

เจ้าแม่กวนอิมและเทพแปดเซียน มาเก๊า Kwan yin and 8 Immortal Master at Macao

ไปเที่ยวปีใหม่ที่มาเก๊ากับที่บ้าน ได้มีโอกาสไปถ่ายภาพเทวรูปพระโพธิสัตว์กวนอิม จากภาพจะเห็นได้ว่าเจ้าแม่กวนอิมมีลักษณะหน้าตาไปทางยุโรปด้วย ที่เป็นอย่างนี้ก้อเพราะตอนสร้างได้มีหญิงชาวยุโรปมาช่วยออกแบบและสร้างร่วมกันกับชาวมาเก๊า ผมเห็นจากภาพประวัติการสร้างด้านในร้านข่้างล่างเทวรูป เดินไปเดินมาไปเจอคาสิโนแห่งใหญ่ที่สุดของมาเก๊านั่นก้อคือ Grand Lisboa ที่ชั้นหนึ่งเราจะพบศิลปะจีนโบราณที่มีความสวยงามและล้ำค่าตั้งโชว์ไว้มากมาย ที่นำภาพมาลงคืองาช้างแกะสลักเป็นรูปเทพแปดเซียนและเทพเจ้าเจ้าจีนต่างๆ ดูแล้วก้อทึ่งในฝีมือและความสามารถของช่างชาวจีน

คันฉ่องสำริดจีน Chinese holy bronze mirror

คันฉ่องสำริดจีน อันทรงฤทธานุภาพ สามารถหาได้ที่ eBay หรือ Google Products โดยใส่คำว่า chinese bronze mirror หรือ bronze mirror ในช่อง search จะพบคันฉ่องสำริดจีนมากมายหลายแบบและหลายร้าน ก้อปนๆกันครับ ของปลอมก้อมี เคยเจอแบบเอาเหล็กมาหล่อแล้วใช้สีดำมาพ่นอ่ะ อย่างฮาโดนไปใบนึงเสียค่าโง่ไป เทคนิคที่ผมใช้ดูก้อคือ ดูสนิมสีเขียวมันจะกัดเป็นชั้นๆ ภาษาอังกฤษเรียกว่า patina เกิดจากการทำปฏิกิริยาของโลหะสำริดกับธาตุต่างๆจนเกิดเป็นสนิม ลองดูในกูเกิ้ลสิเพียบ และหากพิมพ์คำว่า 青銅鏡 ลงไปในกูเกิ้ลจะเป็นแนวทางในการหาข้อมูลของท่านที่รู้ภาษาจีน หรือพึ่ง Google Translate  ผมลอง search รูปภาพใน google ด้วย keyword ดังกล่าว พบผลการค้นหาคันฉ่องสำริดจีนกว่า 9 หมื่นรายการ เรื่องอภินิหารต้องเจอเอง และทุกท่านสามารถเข้าไปหาความรู้ขั้นเทพเพิ่มเติมได้ที่ สุริยันจันทราขอให้สนุก มีความสุขรับสงกรานต์นะครับ
An Investigation of Early Chinese Bronze Mirrors


พิธีไหว้ครู ณ เทวาลัยจตุคามรามเทพ กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2558

ได้ประสบการณ์มากมายตั้งแต่เริ่มเดินทางจนจบ เรียกได้ว่า ไม่มาเองไม่รู้หรอกครับ องค์พ่อท่านว่า คนที่มาวันนี้เป็นเศรษฐีกันทุกคน โคตรเศรษฐี เดินทางปลอดภัย ไม่มีตายโหง ท่านจะคอยติดตามไปช่วยคุ้มครองทุกฝีก้าว สำหรับคนที่นับถือกันจริงๆ ส่วนที่หลอกๆก้อกระเด็นออกไปตามระเบียบ ท่านบอกหลายครั้งหลายหนว่าถ้าอยากร่ำรวยให้อยู่อย่างไก่ ขยันหากินเหมือนไก่ ชีวิตนี้ไม่มียากจน ทำมาค้าขึ้น มั่งมีศรีสุข  อย่าหากินแบบนาฬิกา ท่านให้ดูว่าไก่มันตื่นนอนกี่โมงองค์ประเสริฐแห่งไก่ห้าประการพระบูชาปิดตาพังพระกาฬของเสี่ยสมชาติ องค์นี้ทำด้วยทอง มีเพียงองค์เดียวในโลก

เป็นที่พึ่งของผู้ตกทุกข์ได้ยาก ดั่งคำที่ว่า "ขอได้ ไหว้รับ เข้าถึงพึ่งได้"

พี่โบ้ พี่โอ๋ 
พี่ติ๊ก

พี่ช้างกับลูกชาย น้องแม็กส์

ช่างภาพนิรนาม

คันฉ่องสำริดจีนรูปนางฟ้าและเซียนผู้วิเศษ Angel and Saint Chinese holy bronze mirror

ผู้ขายบอกว่าเป็นรูปท่านเล่าจื้อและเทพธิดาดวงจันทร์ ผมก้อไม่แน่ใจ แต่ที่แน่ใจคือมีชายแต่งชุดจีนประยุกต์เหมือนหนังเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ มาเข้าฝันแล้วก้อนั่งสมาธิให้ดูโดยที่มีคันฉ่องใบนี้อยู่ที่ฝ่ามือทั้งสองประสานกันที่หน้าตัก อีกรอบก้อมาบอกว่าให้ไปอ่านหนังสือ ยอดคนมหาโยคะ ของ ดร. สุวินัย ภรณวลัยบอกว่าในหนังสือเล่มนั้นมีทุกท่า คงหมายถึงกระบวนท่าวิชาเซียนกระมัง งงตามระเบียบ ส่วนข้างล่างนี้เป็นหนังสือที่มีความเกี่ยวพันกับคันฉ่องสำริดจีน น่าจะเป็นประโยชน์ E-Book About Bronze Mirror 
อเนกกุศลศาลา วิหารเซียน ชลบุรี Immortal Charity Temple Chonburi

หากใครต้องการชมศิลปะจีนที่มีความสวยงามล้ำค่า อเนกกุศลศาลาหรือวิหารเซียนชลบุรี สร้างโดย อาจารย์สง่า กุลกอบเกียรติ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวาระที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบห้ารอบ ก้อเป็นอีกแห่งหนึ่งที่รวบรวมศิลปะจีนชั้นสูงล้ำค่าไว้มากมาย เช่นคันฉ่องสำริดจีน รูปปั้นทหารสมัยจิ๋นซีฮ่องเต้ รูปปั้นพระโพธิสัตว์หลายพระองค์ ซึ่งได้รับมากจากทางการจีนโดยตรง สำหรับผมเพียงแค่เห็นกระจกสลักลายมังกรที่ประตูทางเข้าก้อถือว่าคุ้มแล้ว หากขึ้นไปชั้นสองจะพบรูปปั้นของเซียนลื่อท่งปิง เจ้าของวิชากระบี่ฟ้า ที่ประทับใจก้อคือภาพวาดและดาบเต๋า ดูขลังอย่างบอกไม่ถูก เห็นแล้วก้อนึกถึงหนังเรื่องสามก๊ก ตอนที่ขงเบ้งทำพิธีเรียกลมโดยขึ้นไปรำดาบบนปะรำพิธี ทำให้ศึกครั้งนั้นโจโฉแตกทัพเรือพังพินาศย่อยยับต้องถอยทัพไม่เป็นท่า แต่นี่เป็นเพียงสิ่งที่ผมคิดเล่นๆนะครับ