ขึ้นเขาทัพพระยา พบปรัชญา เต๋า เหลาจื้อ ณ วังสามเซียน

เทพเจ้ากวนอูหรือเง็กเซียนฮ่องเต้องค์ที่ ๑๘
อาวุธคู่กายเทพเจ้ากวนอู 

                                                      สามก๊ก บังคับให้ฮ่องเต้สละราชบัลลังก์
ไหว้เง็กเซียนผ่านรูปนี้ก้อได้นะ 
 เจ้าแม่กวนอิม

 เทพเจ้าเงินตรา ช่วยชี้แนะแนวทางทำมาหากินให้คนใจบุญ
 เจ้าแม่หวังหมู่
 ฮก ลก ซิ่ว เซียมซีแม่นประดุจตาเห็น ถ้าเสี่ยงได้ใบร้ายๆให้วางไว้บนโต๊ะ
 แผ่นไม้สลักแปดเซียน

ท่านขงจื้อ 
ท่านเหลาจื้อ

ปรัชญาเต๋าเหลาจื้อ
๑ - มนุษย์มักชื่นชมความงามภายนอกซึ่งเป็นของหลอกตา
    - สิ่งที่ตรงข้ามกัน ล้วนมีความสัมพันธ์คล้ายร่างกับเงาที่แยกกันไม่ออก
๒ - คนชอบอวดตน มักผจญความเดือดร้อน
    - เข็มแหลมคม มักรักษาความแหลมคมไม่ได้ตลอดไป เพราะถูกใช้งานมาก
    - คนมั่งคั่งมีเงินล้นเคหา ไม่ใช่จะรักษาสมบัติได้ตลอดไปเช่นกัน
    - คนชอบอวดมั่งอวดมี เหมือนดั่งชอบหาเรื่องใส่ตน
    - คนฉลาดย่อมไม่หลงใหลในชื่อเสียงหวลหอม ควรถ่อมตนและรีบหลีกจากวังวนที่ชวนให้ลุ่มหลง จะ       ส่งผลให้บรรลุถึงธรรม
๓  - รูปรสกลิ่นเสียง มักทำให้คนลุ่มหลง ความเพลิดเพลินมากไป มักทำให้จิตใจเสื่อมทราม ความมีสมบัติล้ำค่านัก มักทำให้ต้องตกอยู่อย่างหวาดภัย
๔ - ควรวางใจให้ผู้มีความเสียสละและมีเมตตาธรรม เป็นผู้นำในการบริหารบ้านเมือง
๕ - การปรับตัวตามสถานการณ์ได้ ย่อมทำให้ดำรงอยู่ได้
    -น้ำอยู่ในแอ่งต่ำจึงรับน้ำจากที่อื่นได้มาก
    - คนฉลาดจริงๆมักไม่อวดฉลาด
    - คนเด่นที่สุดคือคนที่ไม่อวดเด่น
    - ผู้มีผลงานมากที่สุดมักไม่คุยเขื่อง
    - ผู้คนมักนับถือศรัทธาคนที่ไม่หยิ่งจองหอง
    - การผ่อนปรนมักช่วยลดความขัดแย้ง ให้หายไปได้
๖ -  การประหยัดถ้อยคำเป็นรากฐานของผู้ใฝ่ประพฤติธรรม
   - พายุกล้าย่อมไม่อาจพัดต่อเนื่องได้นานทั้งอรุณพิรุณแรงย่อมไม่อาจตกกระหน่ำได้ทั้งทิวา
   - ฟ้าดินบันดาลให้ฝนตกได้ แต่ก็ไม่อาจทำได่เนิ่นนาน ไฉนเลย ปุถุชนจะทำได้?
๗ - คนเก่งมักไม่ทิ้งร่องรอยหรือพิรุธให้จับได้
   - คนคิดคำนวญเก่ง ไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลขก็คำนวญได้แม่นยำ
   - คนรอบคอบมักไม่พบภยันตรายใดๆ
๘ - ที่ใดเป็นสมรภูมิรบมักประสบความวิบัติหายนะทั้งในยามศึกสงครามหรือกระทั่งสงครามสิ้นสุดไปแล้วก็ยังมีแต่ความลำเค็ญไปอีกเนิ่นนานหลายปี
๙ - คนอ่อนโยนมักปราบคนกระด้างได้สำเร็จ
   - มัจฉาต้องอาศัยวารี หากไม่มีน้ำย่อมทำให้ปลาตาย
๑๐ - ท้องฟ้า สุริยัน จันทรา ประสานสามัคคีกัน ย่อมทำให้บรรยากาศสดชื่นแจ่มใส
   - สิ่งแวดล้อมที่ดีงาม ย่อมนำความเจริญ รุ่งเรือง มาสู่ทุกสรรพสิ่ง
   - ขุนนางผู้มียศศักดิ์ยิ่งใหญ่ ควรใส่ใจในการให้บริการแก่สามัญชน
   - ผู้ยิ่งใหญ่กว่าใคร ยิ่งต้องถ่อมตนให้มากที่สุด
   - คิดจะสร้างหอสูงใหญ่ ต้องวางรากฐานให้แข็งแกร่ง
๑๑ - ต้าวทรงพลังยิ่งใหญ่โดยธรรมชาติ เป็นแหล่งอำนาจหยินหยางซึ่งนำไปสู่การสร้างสรรพสิ่งอื่นๆตามมาอย่างไม่สิ้นสุด
๑๒ - ยิ่งอยากได้ ยิ่งต้องให้ไปก่อน
   - ยิ่งกอบโกยสะสม ยิ่งอาจล่มจมสูญเสีย
   - ความรู้จักพอ ย่อมก่อเกิดความสุข
๑๓ - คนฉลาดมักปรับตัวได้ในทุกสถานการณ์
    - น้ำที่เยือกเย็น ใช้เป็นสิ่งที่ดับความเร่าร้อนได้เสมอ
    - พึงยกย่องผู้สมถะและประพฤติธรรม
๑๔ - เคราะห์กรรมมักเกิดจากความไม่รู้จักพอ-ผู้หลงผิดที่สุดคือคนละโมบไม่สิ้นสุด
    - ผู้มีความสุขที่สุดคือคนที่รู้จักพอ
๑๕ - ผู้รู้จักรักษาตนย่อมไม่เดินบนเส้นทางอันตราย
      - คนฉลาดเอาตัวรอดด้วยการใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหว ใช้ปัญญาที่เยือกเย็นพิชิตความเร่าร้อนรุนแรง
๑๖ - ช่างผู้ชำนาญย่อมสร้างบ้านที่มั่นคงไม่พังทลายโดยง่าย
     - จงใช้ความมีคุณธรรมไปพิจารณาผู้อื่น ใช้ครอบครัวที่มีคุณธรรมไปพิจารณาครอบครัวอื่น ใช้หมู่บ้านที่มีคุณธรรมพิจารณาหมู่บ้านอื่น ใช้บ้านเมืองที่มีคุณธรรมพิจารณาบ้านเมืองอื่น ใช้แผ่นดินในปัจจุบันเปรียบเทียบกับ แผ่นดินในอดีต
   -  การที่ฉันมีความเข้าใจเรื่องราวทั้งหลาย เพราะฉันรู้จักพินิจพิจารณาอย่างลึกซึ้ง
๑๗ - ใช้ความซื่อตรงธำรงอาณาจักร ใช้ความพลิกแพลงเป็นหลักทำสงคราม
  - ใช้คุณธรรมนำการเมือง ไม่ทำเรื่องเดือดร้อนแก่ประชาชน เป็นหลักเบื้องต้นในการปกครองแผ่นดิน
๑๘ - ใช้ความยาวเสริมเติมความสั้น ใช้คุณธรรมสกัดกั้นความชั่วร้าย
     - การทำเรื่องยากต้องเริ่มจากเรื่องง่าย การทำเรื่องใหญ่ต้องเริ่มจากเรื่องเล็กๆ
    - เรื่องสำคัญยิ่งใหญ่ มักเริ่มไปจากคนสามัญเล็กๆ
   -ผู้สูงส่งที่นอบน้อมถ่อมตน ยิ่งมีคนยกย่องบูชา
   - ผู้ชอบรับปากพล่อยๆ มักไม่รักษาคำมั่นสัญญา
๑๙ - วางแผนไว้ล่วงหน้า ดีกว่าแก้ปัญหาภายหลัง
    - ต้นไม้สูงใหญ่ เกิดจากรากไม้เล็กๆ
    - หอสูงตระหง่าน เริ่มจากฐานดินเล็กน้อย
    - ทางสุดแสนยาวไกล เริ่มไปจากก้าวแรก
    - ทำงานรอบคอบตั้งแต่ต้นจนจบ ย่อมไม่ประสบความล้มเหลว
    - ขุนศึกผู้พิชิต มักไม่อวดฤทธิ์เดช
๒๐ - ขุนศึกผู้พิชิต มักคิดวางแผนก่อนออกรบ และไม่ทำศึกด้วยอารมณ์ชอบหรือโกรธ
     - ขุนศึกผู้พิชิตไม่คิดทำศึกพร่ำเพรื่อ ต้องเตรียมการล่วงหน้า คอยหาโอกาศเหมาะ จึงลงมือเพื่อพิชิตศึกอย่างรวดเร็ว
๒๑ - คนประมาทดูแคลนศัตรู มักเป็นผู้ปราชัย
    -  ฝ่ายที่ต้องรบแบบถูกบีบบังคับ มักกลับเป็นฝ่ายได้ชัยชนะ
๒๒ - สวรรค์รังเกียจอธรรม และทอดตาข่ายแห่งธรรมแผ่ลงมาคลุมทุกสรรพสิ่ง แม้รูตาข่ายจะห่างมากแค่ไหน แต่ไม่มีใครรอดพ้นกฎเกณฑ์แห่งความยุติธรรมไปได้เลยและทุกคนต้อง ชดใช้กฎแห่งกรรมตามที่ตนได้กระทำไว้
๒๓ - หลักของต้าวคือเอาความยาวไปเติมความสั้น และแบ่งปันความเหลือเฟือไปเจือจุนความอดอยาก
๒๔ - การกลบความแค้นในใจของผู้คน โดยไม่สนใจขจัดปัญหารากเหง้าแท้ๆ ย่อมเป็นการแก้ที่ไม่ถูกจุด เพราะลึกสุดในใจของเขา ยังมีความแค้นสุมอยู่
  -  สวรรค์ไม่มีความลำเอียง ผู้ใฝ่ในการประกอบกุศล ย่อมได้รับผลบุญตอบแทน
๒๕ - คนซื่อสัตว์ไม่ชอบสร้างภาพ คนชอบสร้างภาพย่อมไม่ใช่คนซื่อสัตว์
  - คนมีใจกุศลมักไม่อวดตน คนชอบอวดเคร่งศีลธรรม มักประพฤติผิดศีลธรรม
  -คนรอบรู้มักไม่โอ้อวด คนชอบอวดรู้มักไม่รู้จริง
  - ผู้มีคุณธรรมสูงส่งมักตั้งใจจริงในการสร้างความผาสุขแก่ปวงชน โดยไม่หวังแย่งชิงผลประโยชน์ ไปเป็นของตนเอง

  ประพันธ์ โดย คุณเลี่ยวบ้วยลิ้ม (มงคล มหกิจไพศาล)  ค.ศ.  2000

ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม