รูปภาพองค์จตุคามรามเทพในเวปนี้ล้วนสื่อสารและเข้าถึงจิตวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของท่านได้ทั้งสิ้น สามารถนำไปกราบไหว้ บูชา ขอพรได้ ตามกำลังศรัทธา ไม่เชื่อต้องลบหลู่ได้ ขอท้าพิสูจน์ด้วยประสบการณ์และสติปัญญาของท่านเอง Pictures of Jatukam Ramathep in this website are all communicated and accessible to his holy spirit. It can be worshiped. Do not believe me Challenge yourself with your own experience and wisdom.

ขึ้นเขาทัพพระยา พบปรัชญา เต๋า เหลาจื้อ ณ วังสามเซียน

เทพเจ้ากวนอูหรือเง็กเซียนฮ่องเต้องค์ที่ ๑๘
อาวุธคู่กายเทพเจ้ากวนอู 

                                                      สามก๊ก บังคับให้ฮ่องเต้สละราชบัลลังก์
ไหว้เง็กเซียนผ่านรูปนี้ก้อได้นะ 
 เจ้าแม่กวนอิม

 เทพเจ้าเงินตรา ช่วยชี้แนะแนวทางทำมาหากินให้คนใจบุญ
 เจ้าแม่หวังหมู่
 ฮก ลก ซิ่ว เซียมซีแม่นประดุจตาเห็น ถ้าเสี่ยงได้ใบร้ายๆให้วางไว้บนโต๊ะ
 แผ่นไม้สลักแปดเซียน

ท่านขงจื้อ 
ท่านเหลาจื้อ

ปรัชญาเต๋าเหลาจื้อ
๑ - มนุษย์มักชื่นชมความงามภายนอกซึ่งเป็นของหลอกตา
    - สิ่งที่ตรงข้ามกัน ล้วนมีความสัมพันธ์คล้ายร่างกับเงาที่แยกกันไม่ออก
๒ - คนชอบอวดตน มักผจญความเดือดร้อน
    - เข็มแหลมคม มักรักษาความแหลมคมไม่ได้ตลอดไป เพราะถูกใช้งานมาก
    - คนมั่งคั่งมีเงินล้นเคหา ไม่ใช่จะรักษาสมบัติได้ตลอดไปเช่นกัน
    - คนชอบอวดมั่งอวดมี เหมือนดั่งชอบหาเรื่องใส่ตน
    - คนฉลาดย่อมไม่หลงใหลในชื่อเสียงหวลหอม ควรถ่อมตนและรีบหลีกจากวังวนที่ชวนให้ลุ่มหลง จะ       ส่งผลให้บรรลุถึงธรรม
๓  - รูปรสกลิ่นเสียง มักทำให้คนลุ่มหลง ความเพลิดเพลินมากไป มักทำให้จิตใจเสื่อมทราม ความมีสมบัติล้ำค่านัก มักทำให้ต้องตกอยู่อย่างหวาดภัย
๔ - ควรวางใจให้ผู้มีความเสียสละและมีเมตตาธรรม เป็นผู้นำในการบริหารบ้านเมือง
๕ - การปรับตัวตามสถานการณ์ได้ ย่อมทำให้ดำรงอยู่ได้
    -น้ำอยู่ในแอ่งต่ำจึงรับน้ำจากที่อื่นได้มาก
    - คนฉลาดจริงๆมักไม่อวดฉลาด
    - คนเด่นที่สุดคือคนที่ไม่อวดเด่น
    - ผู้มีผลงานมากที่สุดมักไม่คุยเขื่อง
    - ผู้คนมักนับถือศรัทธาคนที่ไม่หยิ่งจองหอง
    - การผ่อนปรนมักช่วยลดความขัดแย้ง ให้หายไปได้
๖ -  การประหยัดถ้อยคำเป็นรากฐานของผู้ใฝ่ประพฤติธรรม
   - พายุกล้าย่อมไม่อาจพัดต่อเนื่องได้นานทั้งอรุณพิรุณแรงย่อมไม่อาจตกกระหน่ำได้ทั้งทิวา
   - ฟ้าดินบันดาลให้ฝนตกได้ แต่ก็ไม่อาจทำได่เนิ่นนาน ไฉนเลย ปุถุชนจะทำได้?
๗ - คนเก่งมักไม่ทิ้งร่องรอยหรือพิรุธให้จับได้
   - คนคิดคำนวญเก่ง ไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลขก็คำนวญได้แม่นยำ
   - คนรอบคอบมักไม่พบภยันตรายใดๆ
๘ - ที่ใดเป็นสมรภูมิรบมักประสบความวิบัติหายนะทั้งในยามศึกสงครามหรือกระทั่งสงครามสิ้นสุดไปแล้วก็ยังมีแต่ความลำเค็ญไปอีกเนิ่นนานหลายปี
๙ - คนอ่อนโยนมักปราบคนกระด้างได้สำเร็จ
   - มัจฉาต้องอาศัยวารี หากไม่มีน้ำย่อมทำให้ปลาตาย
๑๐ - ท้องฟ้า สุริยัน จันทรา ประสานสามัคคีกัน ย่อมทำให้บรรยากาศสดชื่นแจ่มใส
   - สิ่งแวดล้อมที่ดีงาม ย่อมนำความเจริญ รุ่งเรือง มาสู่ทุกสรรพสิ่ง
   - ขุนนางผู้มียศศักดิ์ยิ่งใหญ่ ควรใส่ใจในการให้บริการแก่สามัญชน
   - ผู้ยิ่งใหญ่กว่าใคร ยิ่งต้องถ่อมตนให้มากที่สุด
   - คิดจะสร้างหอสูงใหญ่ ต้องวางรากฐานให้แข็งแกร่ง
๑๑ - ต้าวทรงพลังยิ่งใหญ่โดยธรรมชาติ เป็นแหล่งอำนาจหยินหยางซึ่งนำไปสู่การสร้างสรรพสิ่งอื่นๆตามมาอย่างไม่สิ้นสุด
๑๒ - ยิ่งอยากได้ ยิ่งต้องให้ไปก่อน
   - ยิ่งกอบโกยสะสม ยิ่งอาจล่มจมสูญเสีย
   - ความรู้จักพอ ย่อมก่อเกิดความสุข
๑๓ - คนฉลาดมักปรับตัวได้ในทุกสถานการณ์
    - น้ำที่เยือกเย็น ใช้เป็นสิ่งที่ดับความเร่าร้อนได้เสมอ
    - พึงยกย่องผู้สมถะและประพฤติธรรม
๑๔ - เคราะห์กรรมมักเกิดจากความไม่รู้จักพอ-ผู้หลงผิดที่สุดคือคนละโมบไม่สิ้นสุด
    - ผู้มีความสุขที่สุดคือคนที่รู้จักพอ
๑๕ - ผู้รู้จักรักษาตนย่อมไม่เดินบนเส้นทางอันตราย
      - คนฉลาดเอาตัวรอดด้วยการใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหว ใช้ปัญญาที่เยือกเย็นพิชิตความเร่าร้อนรุนแรง
๑๖ - ช่างผู้ชำนาญย่อมสร้างบ้านที่มั่นคงไม่พังทลายโดยง่าย
     - จงใช้ความมีคุณธรรมไปพิจารณาผู้อื่น ใช้ครอบครัวที่มีคุณธรรมไปพิจารณาครอบครัวอื่น ใช้หมู่บ้านที่มีคุณธรรมพิจารณาหมู่บ้านอื่น ใช้บ้านเมืองที่มีคุณธรรมพิจารณาบ้านเมืองอื่น ใช้แผ่นดินในปัจจุบันเปรียบเทียบกับ แผ่นดินในอดีต
   -  การที่ฉันมีความเข้าใจเรื่องราวทั้งหลาย เพราะฉันรู้จักพินิจพิจารณาอย่างลึกซึ้ง
๑๗ - ใช้ความซื่อตรงธำรงอาณาจักร ใช้ความพลิกแพลงเป็นหลักทำสงคราม
  - ใช้คุณธรรมนำการเมือง ไม่ทำเรื่องเดือดร้อนแก่ประชาชน เป็นหลักเบื้องต้นในการปกครองแผ่นดิน
๑๘ - ใช้ความยาวเสริมเติมความสั้น ใช้คุณธรรมสกัดกั้นความชั่วร้าย
     - การทำเรื่องยากต้องเริ่มจากเรื่องง่าย การทำเรื่องใหญ่ต้องเริ่มจากเรื่องเล็กๆ
    - เรื่องสำคัญยิ่งใหญ่ มักเริ่มไปจากคนสามัญเล็กๆ
   -ผู้สูงส่งที่นอบน้อมถ่อมตน ยิ่งมีคนยกย่องบูชา
   - ผู้ชอบรับปากพล่อยๆ มักไม่รักษาคำมั่นสัญญา
๑๙ - วางแผนไว้ล่วงหน้า ดีกว่าแก้ปัญหาภายหลัง
    - ต้นไม้สูงใหญ่ เกิดจากรากไม้เล็กๆ
    - หอสูงตระหง่าน เริ่มจากฐานดินเล็กน้อย
    - ทางสุดแสนยาวไกล เริ่มไปจากก้าวแรก
    - ทำงานรอบคอบตั้งแต่ต้นจนจบ ย่อมไม่ประสบความล้มเหลว
    - ขุนศึกผู้พิชิต มักไม่อวดฤทธิ์เดช
๒๐ - ขุนศึกผู้พิชิต มักคิดวางแผนก่อนออกรบ และไม่ทำศึกด้วยอารมณ์ชอบหรือโกรธ
     - ขุนศึกผู้พิชิตไม่คิดทำศึกพร่ำเพรื่อ ต้องเตรียมการล่วงหน้า คอยหาโอกาศเหมาะ จึงลงมือเพื่อพิชิตศึกอย่างรวดเร็ว
๒๑ - คนประมาทดูแคลนศัตรู มักเป็นผู้ปราชัย
    -  ฝ่ายที่ต้องรบแบบถูกบีบบังคับ มักกลับเป็นฝ่ายได้ชัยชนะ
๒๒ - สวรรค์รังเกียจอธรรม และทอดตาข่ายแห่งธรรมแผ่ลงมาคลุมทุกสรรพสิ่ง แม้รูตาข่ายจะห่างมากแค่ไหน แต่ไม่มีใครรอดพ้นกฎเกณฑ์แห่งความยุติธรรมไปได้เลยและทุกคนต้อง ชดใช้กฎแห่งกรรมตามที่ตนได้กระทำไว้
๒๓ - หลักของต้าวคือเอาความยาวไปเติมความสั้น และแบ่งปันความเหลือเฟือไปเจือจุนความอดอยาก
๒๔ - การกลบความแค้นในใจของผู้คน โดยไม่สนใจขจัดปัญหารากเหง้าแท้ๆ ย่อมเป็นการแก้ที่ไม่ถูกจุด เพราะลึกสุดในใจของเขา ยังมีความแค้นสุมอยู่
  -  สวรรค์ไม่มีความลำเอียง ผู้ใฝ่ในการประกอบกุศล ย่อมได้รับผลบุญตอบแทน
๒๕ - คนซื่อสัตว์ไม่ชอบสร้างภาพ คนชอบสร้างภาพย่อมไม่ใช่คนซื่อสัตว์
  - คนมีใจกุศลมักไม่อวดตน คนชอบอวดเคร่งศีลธรรม มักประพฤติผิดศีลธรรม
  -คนรอบรู้มักไม่โอ้อวด คนชอบอวดรู้มักไม่รู้จริง
  - ผู้มีคุณธรรมสูงส่งมักตั้งใจจริงในการสร้างความผาสุขแก่ปวงชน โดยไม่หวังแย่งชิงผลประโยชน์ ไปเป็นของตนเอง

  ประพันธ์ โดย คุณเลี่ยวบ้วยลิ้ม (มงคล มหกิจไพศาล)  ค.ศ.  2000

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

คันฉ่องสำริดจีน Chinese holy bronze mirror