น้ำตกไนแองการ่าฝั่งแคนาดาเที่ยวน้ำตกยิ่งใหญ่ดังใจฝัน  เปียกกันไปยิ้มกันไปให้สุขขี
ไนแองการ่าแคนาดาดั่งฉิมพลี  ครืนๆน้ำดังอึงมี่เชี่ยวกรากพลัน


ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม