บัวพ้นน้ำ

บัวพ้นน้ำคือความกระจ่างแจ้ง
แห่งปัญญาเบิกบานความสดใส
เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น งดงาม สำราญใจ
ตระหนักรู้ก้าวไกลเหล่าภัยพาล

ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม