หลับไหล

แมวน้อยนอนหลับไหล
ฝันถึงใครก้อไม่รู้
ตัวฉันนั้นตื่นอยู่
จึงเป็นผู้ถ่ายภาพเธอ

ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม