บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก พฤศจิกายน, 2016
รูปภาพองค์จตุคามรามเทพในเวปนี้ล้วนสื่อสารและเข้าถึงจิตวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของท่านได้ทั้งสิ้น สามารถนำไปกราบไหว้ บูชา ขอพรได้ ตามกำลังศรัทธา ไม่เชื่อต้องลบหลู่ได้ ขอท้าพิสูจน์ด้วยประสบการณ์และสติปัญญาของท่านเอง Pictures of Jatukam Ramathep in this website are all communicated and accessible to his holy spirit. It can be worshiped. Do not believe me Challenge yourself with your own experience and wisdom.

Jatukham Rammathep siting on a throne of 9 headed serpent amulet

รูปภาพ
“Jatukham Rammathep siting on a throne of 9-headed serpent ” sculpture is a symbol to teach the children that “Jatukham Rammathep” is the founding emperor of the Suvarnabhumi (prolific land) empire in south eastern Asia region with “ King Zheng of Qin,” , the founding emperor of the Chinese empire in the 3rd Buddhist era. There are only traces left of the glorious civilization from the western shore of Andaman sea all the way to the eastern shore of China Sea in Vietnam including the islands in the southern sea of Suvarnabhumi civilization that is deep rooted in the conscious of the locals that were living in the empire who are reminiscing of the pride of the empire that was as powerful as the Greek and Roman empire in Europe. As long as the sun the moon and the stars orbit in the Life cycle, things in the world would be born and die according to the life expectancy in days, months, years, seasons. When it’s time it would evolve into something new and the cycle would keep repeating it…