รูปภาพองค์จตุคามรามเทพในเวปนี้ล้วนสื่อสารและเข้าถึงจิตวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของท่านได้ทั้งสิ้น สามารถนำไปกราบไหว้ บูชา ขอพรได้ ตามกำลังศรัทธา ไม่เชื่อต้องลบหลู่ได้ ขอท้าพิสูจน์ด้วยประสบการณ์และสติปัญญาของท่านเอง Pictures of Jatukam Ramathep in this website are all communicated and accessible to his holy spirit. It can be worshiped. Do not believe me Challenge yourself with your own experience and wisdom.

การขอพรองค์จตุคามรามเทพ How to ask Jatukham Ramathep for blessing!!


การขอพรองค์พ่อ องค์แม่ ไม่มีคาถา เพียงใช้ธูปสองดอก ดอกแรกบอกกล่าวเจ้าที่ว่าจะขอพร ดอกที่สองใช้ขอพรองค์พ่อจตุคามรามเทพ องค์เจ้าแม่นางพญา ที่สำคัญห้ามบนเด็ดขาด เพราะท่านไม่รับ


There is no spell to ask for blessing, only use two incense sticks. First is used to notify to your local guardians spirit to say that you will ask for blessing. Second is used to ask for father blessing “Jatukam Ramathep” God and Mother blessing “Jaomae Nangpaya” Goddess queen, Good luck!

祈禱時不需要法術,只需兩根香。第一根用來告知您當地的守護神,您將要進行祈禱。第二根用來詢問祈禱之父「Jatukam Ramathep」和祈禱之母「Jaomae Nangpaya」,祝您好運!

Не существует заклинания, чтобы попросить благословения, можно только использовать две ароматические палочки. Первая используется, чтобы уведомить  местного опекающего духа о том, что вы собираетесь просить благословения. Вторая используется, чтобы попросить отцовский благословения “Jatukam Ramathep”, благословение Божества и материнское благословение “Jaomae Nangpaya”  Королева -Богиня, Удачи!


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

รวมภาพองค์จตุคามรามเทพ

เทวาลัยจตุคามรามเทพ พิธีปลุกเสกพระผงรุ่นสร้างเทวาลัย หล่อเศียรนำฤกษ์

เทวาลัยจตุคามรามเทพ จ.ประจวบคีรีขันธ์ The auspicious shrine of Jatukam Ramathep