บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก สิงหาคม, 2017
รูปภาพองค์จตุคามรามเทพในเวปนี้ล้วนสื่อสารและเข้าถึงจิตวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของท่านได้ทั้งสิ้น สามารถนำไปกราบไหว้ บูชา ขอพรได้ ตามกำลังศรัทธา ไม่เชื่อต้องลบหลู่ได้ ขอท้าพิสูจน์ด้วยประสบการณ์และสติปัญญาของท่านเอง Pictures of Jatukam Ramathep in this website are all communicated and accessible to his holy spirit. It can be worshiped. Do not believe me Challenge yourself with your own experience and wisdom.

พระผงจตุคามรามเทพ รุ่น สร้างเทวาลัย

รูปภาพ
ไม่ต้องบรรยายสรรพคุณ ต้องลองนำไปบูชาเองแล้วจะซึ้ง


S2S Light Of Love

รูปภาพ
ชนใดไม่มีดนตรีกาล                   ในสันดานเป็นคนชอบกลนัก
อีกใครฟังดนตรีไม่เห็นเพราะ        เขานั้นเหมาะคิดขบถอัปลักษณ์
ฤาอุบายมุ่งร้ายฉมังนัก                มโนหนักมืดมัวเหมือนราตรี
และดวงใจย่อมดำสกปรก             ราวนรกชนเช่นกล่าวมานี้
ไม่ควรใครไว้ใจในโลกนี้               เจ้าจงฟังดนตรีเถิดชื่นใจ
พระราชนิพนธ์แปล ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๖)  The man that hath no music in himself, Nor is not moved with concord of sweet sounds, Is fit for treasons, stratagems, and spoils; The motions of his spirit are dull as night, And his affections dark as Erebus. Let no such man be trusted. Mark the music.”

― William Shakespeare, The Merchant of Veniceเศียรจตุคามรามเทพ รุ่นสร้างเทวาลัย

รูปภาพ
เศียรจตุคามรามเทพ  มีอำนาจเหนือฟ้าดิน ประจักษ์สิ้นทั้งโลกา อมตะตราบชั่วฟ้า มุ่งนำพาสัตว์โลกสู่นิพพาน