เทคนิคการรวมประชาชาติอาเซียน Look and Let Smile :)


จากการวิเคราะห์ทางจิตวิทยา ด้วยปัญญาต่ำต้อย การรวมประชาชาติอาเซียนทำได้ง่ายนิดเดียว นั่นคือ
สบตาแล้วส่งยิ้มด้วยความจริงใจ โดยใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือในการเชื่อมความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนทุกๆสิ่ง ตั้งแต่ การค้าขาย ความรัก การงาน จนไปถึงขั้นสูงสุดคือการใช้สกุลเงินเดียวกัน หากมองอัตลักษณ์ของชาวเอเชียโดยเฉพาะอาเซียน การส่งยิ้มจะเป็นภาษากายภาษาใจที่ใช้กันโดยทั่วไป ไม่เหมือนชนชาติทางยุโรปเท่าใดนัก ไปยิ้มให้เขา บางทีอาจโดนส้นตีนได้ ดังนั้นเรามายิ้มๆๆๆๆๆให้กันเวลาพบเจอเพื่อนบ้านชาวอาเซียน ไม่นาน ความฝันอันยิ่งใหญ่จะเป็นจริง


ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม